Trang chủ / Điều kiện kinh doanh / Điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng

Điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng

Khái niệm thực phẩm chức năng xuất phát từ Nhật Bản và được sử dụng từ những năm 1980, sau đó chúng nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới. Hiện nay, việc sử dụng thực phẩm chức năng ở Việt Nam đã trở thành một thói quen khá phổ biến và việc kinh doanh thực phẩm chức năng cũng đã phát triển mạnh mẽ. Thực phẩm chức năng là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật đặt ra.

Điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng

1. Thực phẩm chức năng là gì?

Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Thực phẩm chức năng bao gồm các loaij sau: thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.

2. Điều kiện đối với sản phẩm thực phẩm chức năng.

 • Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
 • Phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây: Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm; Quy định về bảo quản thực phẩm.
 • Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.
 • Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

3. Điều kiện để kinh doanh thực phẩm chức năng.

 • Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển thực phẩm chức năng.
 • Có giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm .
 • Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm thực phẩm chức năng trước khi phân phối.

4. Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4.1. Cơ quan có thẩm quyền:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng là Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế. Các cá nhân, tổ chức đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm chức năng có thể nộp hồ sơ tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

4.2. Trình tự thực hiện:

 • Cá nhân, tổ chức đăng ký nộp hồ sơ tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.
 • Cục an toàn thực phẩm kiểm tra hồ sơ và kiểm tra cơ sở thực tế.
 • Nếu cơ sở đăng ký có đủ điều kiện, Cục an toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4.3. Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

4.4. Thời hạn của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn 03 năm. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm chức năng phải nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận trước 06 tháng trước khi hết hạn.

Điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng

5. Thủ tục công bố sản phẩm thực phẩm chức năng.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm chức năng phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm chức năng. Trình tự thủ tục đối của công bố sản phẩm thực phẩm chức năng như sau:

5.1. Cơ quan có thẩm quyền:

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm chức năng tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

5.2. Trình tự thực hiện:

 • Các tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế theo một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp; nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua mạng internet.
 • Cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

5.3. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu:

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu.

5.4.  Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

6. Dịch vụ tư vấn điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.

 • Tư vấn điều kiện kinh doanh đối với sản phẩm thực phẩm chức năng.
 • Tư vấn điều kiện cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm chức năng.
 • Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng đối với công ty.
 • Đại diện cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ, tài liệu, chứng thực bản sao các loại để hoàn thiện hồ sơ cần thiết.
 • Đại diện cho khách hàng để thực hiện thủ tục, sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm chức năng.

7. Liên hệ.

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ tư vấn điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng, đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và Công bố sản phẩm thực phẩm chức năng, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tư vấn TRD Việt Nam:

Hotline: 0965.784.018

Email: tuvandoanhnghiep.trd@gmail.com

Giới thiệu Văn Phòng tư vấn TRD

Văn phòng tư vấn TRD Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và các vấn đề liên quan.

Đọc thêm

Điều kiện kinh doanh khách sạn

Điều kiện kinh doanh khách sạn

Khách sạn là một loại hình lưu trú theo quy định của luật Du lịch …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *