Trang chủ / Điều kiện kinh doanh / Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán là một dịch vụ quen thuộc với hầu hết các doanh nghiệp. Do tính chất của dịch vụ này liên quan tới các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ nên pháp luật đã quy định những điều kiện đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán. Để kinh doanh dịch vụ kế toán, các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định.

điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với cá nhân.

Cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên. Cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (gọi chung là tổ chức  kinh doanh dịch vụ kế toán). Việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua (gọi chung là tổ chức  kinh doanh dịch vụ kế toán) được thực hiện nếu cá nhân đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự.
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học.
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.
 • Không thuộc trường hợp những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, cá nhân có thể thực hiện đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

 • Là công ty có loại hình doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân.
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Đảm bảo số lượng thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề, tùy theo các loại hình doanh nghiệp mà luật Kế toán quy định.
 • Các thành viên góp vốn phải đảm bảo tỷ lệ vốn góp tối thiểu trong quá trình hoạt động, mức vốn góp tối thiểu được quy định tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân phải là kế toán viên hành nghề.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với hộ gia đình.

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, nhưng chỉ được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài.

Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

5. Liên hệ.

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ tư vấn về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tư vấn TRD Việt Nam:

Hotline: 0965.784.018

Email: tuvandoanhnghiep.trd@gmail.com

 

Giới thiệu Văn Phòng tư vấn TRD

Văn phòng tư vấn TRD Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và các vấn đề liên quan.

Đọc thêm

Điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng

Điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng

Khái niệm thực phẩm chức năng xuất phát từ Nhật Bản và được sử dụng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *